MetX

“Binnenkort breiden we uit met nog een extra medewerker. En ja, ook voor deze positie gaan we op zoek naar een kunstenaar.”

MetX is een huis van en voor muziekmakers, een Brussels productiehuis voor grootstedelijke muziek. 51% sprak met Leen De Spiegelaere, MetX’s gloednieuwe directeur.

“Bij MetX hebben we enkele vaste medewerkers in dienst die actief zijn als artiest binnen onze werking. Daarnaast hebben we ook een medewerker die haar eigen artistieke praktijk heeft naast haar functie bij MetX, maar dus geen artistieke functie vervult binnen onze organisatie. Samen vormen zij het artistiek team. Binnenkort breiden we dat hopelijk uit met nog een extra medewerker. En ja, ook voor deze positie gaan we op zoek naar een kunstenaar.

Als gesubsidieerde organisatie worden geen quota opgelegd tav het aantal kunstenaars (ook binnen niet-artistieke functies) in dienst. We moeten heel veel details opgeven over het soort contracten en hoe we mensen in dienst nemen. Maar we merken wel dat het tewerkstellen van kunstenaars gewaardeerd wordt.

Een tijdje geleden zijn we vanuit twee organisaties samengesmolten (MetX, voormalig de Krijtkring, en Mâäk). De twee projecten samenbrengen en dus ook twee verschillende manieren van verloning in evenwicht brengen deed ons verder nadenken over correcte verloning. We schenken hier veel aandacht aan en willen hierin nog groeien om ook een voorbeeld te zijn voor anderen.

Naast de vaste ploeg, werken we samen met een heel diverse groep van muzikanten, zowel amateurs als professionelen. Bij de professionele muzikanten werken we vaak met dagcontracten, wat voor heel wat extra administratie zorgt. Toch doen we dit liever dan werken met kvr (kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars). Daarnaast wordt er uiteraard ook veel gewerkt met muzikanten die zelfstandig zijn en hun prestaties factureren. Los van de manier van verloning, vinden we het als organisatie belangrijk dat de muzikanten zich betrokken voelen bij MetX en als ambassadeur kunnen optreden voor de organisatie.

Als werkgever moet je je vervolgens flexibel openstellen. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers hun eigen artistieke praktijk verder kunnen uitbouwen naast onze werking. Wanneer zij hiervoor ruimte nodig hebben, houden we rekening met hun noden in de mate van het mogelijke.

Of elke kunstenaar wil werken in de kunstensector, dat denk ik niet. Wij werken vaak met mensen met erg diverse achtergronden. Voor sommigen staat de kunstensector erg ver van hun bed, maar spelen ze wel prachtige muziek. Muziek maken zien ze niet als hun hoofdinkomen, ze hebben vaak nog een andere job in een totaal andere sector. We zorgen wel steeds dat ook zij correct verloond worden voor hun prestatie.”