Jan(us) Boudewijns (M.D.D.)

“Ik krijg ruimte aangeboden, zolang het betaalde werk natuurlijk ook gerealiseerd wordt.”

Momenteel heb ik, naast mijn artistieke praktijk als kunstenaar, ook een job als stafmedewerker in een museum. Ik sta er in voor het collectie-en tentoonstellingsbeheer.

Als student werkte ik eerder in de horeca, maar ik vond het belangrijk om als kunstenaar ook actief te zijn in het culturele veld om me er binnen te kunnen positioneren en meer betrekking te hebben met de sector waarin ik me wilde begeven. Ik werkte als vrijwilliger in musea of deed vakantiewerk en kreeg vanwege mijn enthousiasme al snel een voltijdse betrekking aangeboden.

De laatste jaren is het wat moeilijker om mijn artistieke praktijk met mijn job te combineren omwille van een stijgende werkdruk. Ik mis soms de tijd om overdag op stap te gaan en aan mijn praktijk te werken. Mijn job heeft intussen een groot deel van mijn artistieke praktijk ingenomen. Op mijn werk heeft men echter wel respect voor mijn praktijk. Ik krijg ruimte aangeboden, zolang het betaald werk natuurlijk ook gerealiseerd wordt.

Waarom ik naast mijn artistieke praktijk nog een job heb? Om te overleven. Ik heb steeds een inkomen gehad door te werken en mijn artistieke praktijk was dan mijn bijberoep.

Kunstenaars kunnen zeker en vast een waardevolle bijdrage leveren binnen de sector. Ze willen er zorg voor dragen, kunnen heel wat kennis delen en denken bovendien vanuit andere hoeken. Iedere kunstenaar moet zich er echter wel bewust van zijn dat, afhankelijk van je engagement binnen de werking, dit ten koste kan gaan van je artistieke (professionele) praktijk.