Alexandra Meijer (WISPER)

Ik ben algemeen coördinator bij WISPER, een kunsteducatieve organisatie voor volwassenen. Ik stuur een team van medewerkers aan, werk het beleidsplan uit en zorg dat de organisatie blijft ontwikkelen. Daarnaast schrijf ik projectdossiers en verzorg ik de inhoudelijke aansturing van onze educatieve medewerkers.
De combinatie met mijn eigen artistieke praktijk is niet evident. Mijn job bij WISPER kent veel verantwoordelijkheden en is ook niet makkelijk af te bakenen, waardoor ik vaak tijdgebrek heb om als choreograaf te werken. Dat ligt voor een deel ook aan mezelf, ik ga nogal op in mijn werk.

                  Assortimens door keski.e.space © Stefan Tavernier-Laurens

Ik heb een job naast mijn artistieke praktijk omdat ik geen vaste structurele werking wil uitbouwen op basis van mijn artistiek werk.

Ik wil creëren op mijn eigen manier, projectmatig en op het moment dat ik daar zelf aan toe ben.

Dat lijkt mij een mooi tegenwicht tegenover de makers die aan een veel hoger tempo wensen te creëren en waar ik alle respect voor heb. Ik wil geen creatiedruk en niet te sterk afhankelijk zijn van de inkomsten als maker. Ik zie het wél zitten om een structurele organisatie als WISPER te leiden, waarin niet mijn eigen artistieke ei maar de nood van de vele deelnemers aan kunsteducatie centraal staat. Ik geloof sterk in cultuur als bouwsteen van de maatschappij en zou me niet thuis voelen in een commerciële sector, ik zou er niet dezelfde bijdrage kunnen leveren als nu bij WISPER.

Door mijn achtergrond als maker, danser en docent heb ik veel voeling met wat WISPER aanbiedt in haar cursussen. Ik kan me ook erg goed verplaatsen in onze educatieve medewerkers en freelance docenten die allemaal een artistieke achtergrond hebben. Het netwerk dat ik in de kunsten heb, is een groot voordeel. Omgekeerd is dat minder. Aangezien WISPER onder Sociaal Cultureel Volwassenenwerk valt, valt het netwerk niet helemaal samen met dat van de kunstensector en ben ik als kunstenaar minder zichtbaar in het netwerk van programmatoren en gezelschappen. Gelukkig kan ik beroep doen op Thassos als verkoopbureau en representeren zij mij ook deels in de sector.

Er werd bij mijn sollicitatie erg positief gereageerd op het feit dat ik ook kunstenaar ben. Ik heb het gevoel dat mijn collega’s dat waardevol blijven vinden. Er is steeds begrip als ik een aantal dagen vakantie opneem om een voorstelling te kunnen spelen.

Als kunstenaar werken in de culturele sector kan voor beide partijen een boeiende kruisbestuiving zijn. Zo haal ik best veel inspiratie uit mijn werk bij WISPER als maker. En kunstenaars hebben heel wat waardevolle bagage en vaardigheden die zeker benut kunnen worden in de culturele sector.

                      Assortimens door keski.e.space  © Stefan Tavernier-Laurens