51% Engagementsverklaring

51% Engagementsverklaring

51% is een D.I.T. (Do It Together) denk- en doeproject dat de positie van de kunstenaar in de maatschappij wil versterken en ondersteunen. Het beoogt via deze engagementsverklaring en de 51%-organisaties een draagvlak te creëren om de kunstenaar meerderheidsaandeelhouder te maken van de kunstensector als socio-economische realiteit.

Door het ondertekenen van dit document gaat onderstaande organisatie een formeel engagement aan van het management/raad van bestuur om:

  1. te onderzoeken hoe het werknemersbestand kan samengesteld worden door een meerderheid van actieve kunstenaars.
  2. een 51% aanspreekpunt aan te stellen binnen de organisatie.
  3. een actieplan op te stellen met concrete doelstellingen (gekoppeld aan het 51% streefdoel), alternatief het 51% principe op te nemen in bestaande actieplannen.
  4. elke openstaande positie/vacature in de organisatie te publiceren met de vermeldingen: “mensen met een actieve kunstpraktijk (Beeldend, Muziek, Podium) worden gestimuleerd om te solliciteren” en “Onze organisatie ondertekent het 51% streefdoel dat kunstenaars als meerderheidsaandeelhouders ziet van de kunstensector”.

51% engageert zich tot:

Ondersteuning bij het identificeren van actieve kunstenaars, het verzamelen van cijfers, het opstellen van een actieplan en de implementatie van maatregelen in de eigen werking.
– Het publiceren van de organisatie als een van de 51% engagementsondertekenaars.

Als de organisatie de 4 punten uit de engagementsverklaring uitvoert krijgt die van 51%:
– Toestemming om gedurende een jaar het 51%-logo te gebruiken in externe en interne communicatie.
– De mogelijkheid om deel te nemen aan gezamenlijke 51%-acties (bijvoorbeeld overleg met de stad, met de VDAB, met de overheid).
– De bekendmaking van de organisaties met een 51%-logo via de pers
– Naamsvermelding in de brede communicatie van 51%, onder andere via Kunstenpunt en de 51% website en sociale media.

Naam organisatie:
Adres:
BTW-nummer:
Aantal Voltijds Equivalenten
Vertegenwoordigd door:
Functie:

Datum en handtekening Voor akkoord,

 

Getekend in ………………………….. op …………………………..